Kagem Adhiku (Adik Ku)
ing
Kosai
Japan

Assalamuallaikum Wr. Wb.

Dhi, pripun kabaripun. Mugi – mugi tansah sehat lan kaparing berkah saking Gusti Allah ingkang Maha Agung. Bapak kaliyan Ibu dateng mriki Alhamdulillah sehat2 kemawon, Mas yakin sedaya punika amargi saking donganinpun Adhi.

Pripun kabaripun Kosai, menapa sampun mlebet mangsa musim Semi. Tangsah kelingan kaliyan critanipun Adhi nek musim panas nagari Sakura saged panas ngeluwihi panasipun nagari – nagari tropis. Wonten festifal – festifal ingkang nyambut musim semi lan kathah malih.

Dhi mboten usah sedih, menawi maca tulisanipun Adhi, kula dados melu sedih. Dhi eling napa kandane Mas, dateng Jepang mboten usah mikir ingkang macem – macem. Dateng Jepang kudu tansah eling dening Gusti Allah lan dateng Jepang menika mboten namung ngoleki donya nanging ingkang luwih penting ngloleki ilmu ingkan bermanfaat lan pengalaman.

Mengertos menawa kabeh niku memang mboten segampil niku, nanging cekap sedaya menika di pasrahaken dening Gusti Allah, menyuwun supados diparingi eling lan diparingi dalan ingkan lurus lan diparingi “jembar” dalaninpun. Eling dening Qur’an “Fa innama’al usri usron inama’al usri usron”

Cekap semanten serat saking kulo mugi – mugi tansah kaparing Hidayah saking Gusti Allah Ingkang Maha Agung, diparingi rejeki ingkang kathah lan tansah eling shalat gangsal wektu. Lan tansah eling dongaaken Bapak, Ibu lan Mas.

Wassalamuallaikum Wr. Wb.

PS:Serat menika namung khyalanipun kula, kula nulis nggangem basa jawi krama inggih kagem latihan kula, latihan nulis ngaggem basa “Ibu” yaiku basa Jawi. Isi serat niki mboten usah dianggep serius, matur nuwun 🙂

Iklan